FRÖCSKÖLŐ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szelfi Múzeum Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 43., Cg.: 01-09-329208, adószám: 26506128-2-42) által üzemeltetett Fröcskölő és a Szelfi Múzeum Kft. vonatkozó weboldalán (www.frocskolo.hu) bemutatott szolgáltatást igénybe vevők jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

1. DEFINÍCIÓK

1.1 ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek, amelyet a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítást köteles haladéktalanul a Szelfi Múzeum Kft. weboldalán közzétenni
1.2 Szolgáltató vagy Üzemeltető: Szelfi Múzeum Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 43., Cg.: 01-09-329208, adószám: 26506128-2-42)
1.3 Vendég: A Fröcskölő nyújtotta szolgáltatás igénybe vevője. Lehet minden kis- és nagykorú magyar és külföldi állampolgár, nagykorú kíséretével 3. életévét betöltött, nagykorú kísérete nélkül 15. életévét betöltött magyar és külföldi állampolgár, valamint magyar vagy külföldi jogi személy.
1.4 Felek: Szolgáltató/Üzemeltető és a Vendég együtt
1.5 Fröcskölő: az élményfestés szolgáltatásra használatos helyiség
1.6 Portál: a www.frocskolo.hu weboldal
1.7 A Fröcskölő látogatásának előfeltétele az előzetes foglalás
1.8 A Fröcskölő helyszíne: 1072 Budapest, Rákóczi út 40.
1.9 A megvásárolt csomag 30 és 45 perc közötti benntartózkodásra jogosít fel csomagtól függően.
1.10 Kizárólagos Fröcskölő használat: bizonyos csomagok esetén térítés ellenében, más csomagok esetén a csomagáron felüli további költség nélkül igénybevehető szolgáltatás, melynek értelmében a kizárólagosságot megvásárló vendég és társasága más vendégek jelenléte nélkül használhatja a Fröcskölőt az igénybe vett szolgáltatási csomagban foglalt időtartam alatt.
1.11 Csapatépítés, céges csapatépítők, rendezvények, legénybúcsúk, lánybúcsúk születésnapok, osztálykirándulások… stb.
1.12 Fizetés: A Fröcskölő szolgáltatás választott egyéni vagy csomag ár díjának kiegyenlítése Üzemeltető felé, mely történhet online, a Portálon bankkártyás fizetéssel vagy átutalással, valamint a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.) a pénztárnál készpénzes, bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetés útján., valamint ajándékutalvánnyal.
1.13 Eseti kedvezmény: mint pl. nyereményjátékok, akciók… stb.
1.14 Jegy/Belépőjegy/Szolgáltatás csomag: a Fröcskölő szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a szolgáltatás igénybevételét megelőzően megvásárolt egyéni vagy csomag áras jegy
1.15 Voucher: ajándékutalvány
1.16 Előleg: a megvásárolni kívánt Fröcskölő szolgáltatás csomag ellenértékének a szolgáltatás igénybevételét megelőzően megfizetett része, azaz a teljes vételár/szolgáltatási összeg első részlete, mellyel Vendég a szolgáltatás igénybevételi szándékát jelzi Üzemeltető felé. Az előzetesen megfizetett előleget a szolgáltatás igénybevételére foglalt időpontban (részvétel napján), a szolgáltatás igénybevételének megkezdését megelőzően, a vételár fennmaradó összegének kiegyenlítésekor Üzemeltető beleszámítja a teljes vételárba. Előleg fizetés esetén Vendég tudomásul veszi és elfogadja Üzemeltető által a foglalás lemondására és módosítására vonatkozó feltételeit a megfizetett előlegre vonatkozóan (lásd a jelen ÁSZF 4. és 5. pontjában foglaltakat vonatkozó rendelkezései), mely szerint Üzemeltető az előzetesen megfizetett előleg összegét nem fizeti vissza, de bizonyos esetekben lehetőséget biztosít annak újra felhasználhatóságára (lásd a jelen ÁSZF 4. és 5. pontjában foglaltakat vonatkozó rendelkezései)

2. JEGY VÁSÁRLÁS, FOGLALÁS

(1) A Fröcskölőbe csak érvényes egyéni vagy csomag áras jegy birtokában, valamint előzetes időpont foglalást követően van lehetőség belépni. Időpontfoglalásra online és személyes vásárlás/foglalás esetén is kizárólag az adott időpontban szabad helyek függvényében van lehetőség. A jegy a választott csomag részletező leírásában meghatározott időtartamig történő ott tartózkodásra jogosít. A Portál látogatása, valamint a lehetséges foglalási időpontok megtekintése, időpont foglalása vagy ajándékkártya igénylése regisztrációhoz nem kötött.
(2) A Fröcskölőbe történő időpontfoglalás nem jelent automatikusan kizárólagos Fröcskölő használatot Vendég és a vele érkező résztvevők számára. A kizárólagos Fröcskölő használat bizonyos szolgáltatás csomagok esetén térítés ellenében érhető el, más csomagok esetén a csomagáron felüli további költség nélkül igénybevehető szolgáltatás, melynek értelmében a kizárólagosságot megvásárló Vendég és társasága más vendégek jelenléte nélkül használhatja a Fröcskölőt az igénybe vett szolgáltatási csomagban foglalt időtartam alatt. Vendég az egyes csomagok kizárólagos Fröcskölő használati lehetőségeiről és azok díjairól a https://frocskolo.hu/csomagok oldalon a csomag leírásokban, valamint a Szelfi Múzeum pénztáránál (1072 Budapest, Rákóczi út 40.) tájékozódhat a foglalást/vásárlást megelőzően.

(3) Az egyéni és csomag áras jegyek típusai (szolgáltatás csomagok), részletező leírása, ára és egyéb díjak megtalálhatók a https://frocskolo.hu/csomagok oldalon, valamint a Szelfi Múzeum pénztáránál (1072 Budapest, Rákóczi út 40.). Üzemeltető a jegyárak vonatkozásában fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.
(4) A minimum és maximum résztvevő számot meghatározó szolgáltatás csomagok kizárólag a meghatározott minimum és maximum közötti résztvevő számra vásárolhatók meg a foglalás pillanatában szabad időpontokra. Ezen csomagok esetén a minimális létszám lefelé nem módosítható, a maximális résztvevő szám felfelé nem módosítható. Az egyes csomagok minimum és maximum résztvevő számáról részletes tájékoztatást talál a www.frocskolo.hu/csomagok oldalon a csomag leírásokban, valamint személyesen is tájékoztatást kaphat a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.) a Szelfi Múzeum pénztáránál.

(5) A Fröcskölőbe a Portálon keresztül egy adott időpontra maximum 12 fő részére van lehetőség időpontot foglalni, ám bizonyos csomagok esetén ennél magasabb létszámú csoport részvétele is lehetséges. A 12 főnél több résztvevőre foglalható csomagokról Vendég részletes tájékoztatást talál a www.frocskolo.hu/csomagok oldalon a csomag leírásokban, valamint személyesen a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.) a Szelfi Múzeum pénztáránál. 12 résztvevőnél nagyobb létszámra történő foglaláshoz Vendégnek fel kell vennie a kapcsolatot Üzemeltetővel.
(6) Az elérhető szolgáltatás csomagokat Vendég megvásárolhatja online a Portálon bankkártyás fizetéssel vagy átutalással, valamint a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.) a pénztárnál készpénzes, bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetéssel. Egyéni- és csomag áras jegyeinkről részletes tájékoztatást talál a www.frocskolo.hu/csomagok oldalon a csomag leírásokban.

(7) Bizonyos csomagok esetén Üzemeltető a foglalást előleg befizetéséhez kötheti. Ezen szolgáltatás csomagok online bankkártyás vagy átutalásos fizetése esetén, illetve személyesen, a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.) történő fizetés- és szolgáltatási időpont foglalás esetén Vendég dönthet úgy, hogy a vásárlási folyamat során kiegyenlíti a teljes vételárat (megvásárolja a kiválasztott csomagot), de dönthet úgy is, hogy előleg befizetést hajt végre (a teljes vételár meghatározott részösszegét egyenlíti ki) a megvásárolni kívánt csomagra vonatkozóan, ezúton jelezve Üzemeltető részére foglalási szándékát, teljeskörűen tudomásul véve és elfogadva Üzemeltető a foglalás lemondására és módosítására vonatkozó feltételeit az előzetesen megfizetett előlegre vonatkozóan (lásd a jelen ÁSZF 4. és 5. pontjában foglaltakat vonatkozó rendelkezései). Az előlegfizetéssel megvásárolható csomag típusokról és a fizetendő előleg mértékéről Vendég a https://frocskolo.hu/csomagok oldalon az egyes csomagok leírásánál, az online vásárlási folyamat során, valamint személyesen a helyszínen, a pénztárnál tájékozódhat.

(8) Előlegfizetéssel történő szolgáltatás csomag vásárlás esetén a fennmaradó összeget Vendégnek a részvétel napján, még a szolgáltatás igénybevételének megkezdését megelőzően kell kiegyenlítenie, ekkor a résztvevők száma lefelé nem, felfelé a szabad helyek függvényében módosítható (kivéve maximális résztvevő számmal megvásárolt csomagok). Lefelé történő résztvevő szám módosítás esetén (távol maradó résztvevők) Üzemeltető a jelen ÁSZF 4. és 5. pontjában leírtak szerint jár el a távolmaradó résztvevőkre vonatkoztatott, befizetett előleg és a résztvevők számának módosítási lehetőségeinek vonatkozásában.

(9) A megvásárolt jegyet nem lehet visszaváltani, módosítására Üzemeltető a jelen ÁSZF 4. és 5. pontjában leírtak szerint biztosít lehetőséget.

(10) A részvétel napján a helyszínen meg nem jelenő résztvevők előzetesen megfizetett jegyára/részarányos csomag ára nem visszatérítendő, előlegbefizetéssel történt vásárlás esetén távolmaradó résztvevők jegyárának/részarányos csomag árának fennmaradó összegét Üzemeltető nem számítja be a vételár fennmaradó összegébe, annak összegét Vendég köteles Üzemeltetőnek megtéríteni a szolgáltatás igénybevételéhez. Ennek Vendég részéről történő elutasítása esetén Üzemeltető jogosult megtagadni a szolgáltatás igénybevételét a megjelent résztvevőktől, Vendég pedig az előlegként előzetesen befizetett részösszeget elveszítheti.

(11) Egyedi kérés, nagyobb csoportok, céges rendezvény stb. esetén Üzemeltető jogosult a Fröcskölő szolgáltatás árait eltérően vagy egyedileg meghatározni.

(12) Több személy részére történő jegyvásárlás és foglalás esetén a foglalást végző Vendég felel a belépőjegy és az igénybe venni kívánt szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetéséért, függetlenül a szolgáltatást igénybe vevő személyektől és a közöttük lévő elszámolástól, valamint köteles az irányadó használati feltételekről a vele érkező Vendégeket tájékoztatni.

(13) Voucher/ajándékutalvány: bármely elérhető csomag megvásárolható, annak feltüntetett árában.

3. A FOGLALÁS MENETE

(1) Foglalást a Fröcskölő szolgáltatás igénybevételére csak a foglalás pillanatában szabad időpontokra lehet indítani online a Portálon vagy személyesen a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.) egy későbbi időpontra.

(2) Az időpontfoglaláshoz a Portálon előzetes regisztrációra nincs szükség.

(3) Vendég az igénybe venni kívánt szolgáltatási csomag kiválasztását és a résztvevők számának megadását követően tud foglalni a szabad időpontok függvényében, személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) megadását követően.

(4) A választott időpont lefoglalása a választott szolgáltatások vételárának teljes vagy részleges (előleg fizetés) megfizetését követően történik meg. Kivételt képez ez alól az Üzemeltető által időszakosan a portálon meghirdetett akciók esete, melynek értelmében Üzemeltető időszakosan lehetőséget biztosít az időpontfoglalásra a választott csomag vételárának a helyszínen, a részvétel napján történő kiegyenlítésére.

(5) Egyéni alapcsomag kiválasztása esetén a sikeres időpontfoglalásnak nem feltétele a vételár előre megfizetése, a csomag vételárát Vendég a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.), a szolgáltatás igénybevételét megelőzően is kiegyenlítheti a pénztárnál készpénzes, bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetés útján.

(6) A sikeres foglalásról Üzemeltető a Vendég által megadott e-mail címre elektronikus levélben visszaigazolást küld a foglalás és a vásárolt szolgáltatás részleteivel.

(7) Bankkártyás fizetés esetén Üzemeltető által a sikeres foglalásról küldött visszaigazoló e-mail a vásárolt belépőjegy/ajándékutalvány letöltési linkjét is tartalmazza, melyre kattintást követően a vásárolt belépőjegy/ajándékutalvány letölthető, kinyomtatható.

(8) Amennyiben Vendég a foglalást követő néhány órán belül nem kapja meg Üzemeltető részéről az e-mail visszaigazolást, sem egyéb automatikusan küldött rendszerüzenetet (például hiba a foglalás során), és Vendég a visszaigazoló e-mailt a spam/levélszemét mappában sem találja, szükséges kapcsolatba lépnie Üzemeltetővel a foglalás státuszának tisztázása érdekében.

(9) Bankkártyás fizetés esetén a fizetési rendszer által küldött sikeres fizetés visszaigazolás nem minősül a foglalás visszaigazolásának, azt minden esetben Üzemeltető küldi meg Vendég részére.

(10) Bankkártyás fizetés során az esetlegesen felmerülő hibákért Üzemeltető nem vállal felelősséget. Vendég fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. Az e-mail cím pontatlan vagy helytelen megadásából fakadó kárért Vendég tartozik felelősséggel.

(11) A visszaigazolást a részvétel napján a helyszínen megjelenéskor fel kell mutatni, ez történhet a nyomtatott jegy bemutatása útján, vagy mobiltelefonon keresztül.

(12) A Vendég a vásárlásról kiállított elektronikus számlát 24 órán belül e-mailen kapja meg.

4. A FOGLALÁS LEMONDÁSA, IDŐPONT MÓDOSÍTÁSA

(1) Vendégnek lehetősége van arra, hogy elektronikus levél formájában a foglalt időpontot – így a szolgáltatás igénybevételét – lemondja.

(2) A megvásárolt szolgáltatás csomagot nem lehet visszaváltani és a foglalás lemondása esetén Üzemeltető az előzetesen megfizetett vételárat vagy előleget nem téríti vissza, de a foglalást megelőző legalább 72 órán túli lemondás esetén egyszeri lehetőséget biztosít Vendég számára az eredeti foglalási időponttól számított 3 hónapon belüli másik időpont választására. Amennyiben Vendég a felajánlott időpont módosítással nem kíván élni, vagy lemondási igényét csak a foglalt időpontot megelőző 72 órán belül jelzi Üzemeltetőnek, úgy az előzetesen megfizetett vételárat vagy előleget elveszti. Vendég a szolgáltatás későbbiekben történő igénybevételét ez esetben egy új szolgáltatás csomag vásárlásával és új időpont foglalás útján teheti meg.

(3) Vendégnek a foglalt időpontot megelőző 72 órán túl egy alkalommal lehetősége van arra, hogy elektronikus levél formájában a foglalt időpontot – így a szolgáltatás igénybevételének időpontját – egy másik, az eredetileg foglalt időponttól számított 3 hónapon belüli időpontra módosítsa. Amennyiben Vendég az időpont módosítási lehetőséget nem veszi igénybe, vagy módosítási igényét csak a foglalt időpontot megelőző 72 órán belül jelzi Üzemeltetőnek, úgy az előzetesen megfizetett vételárat vagy előleget elveszti. Vendég a szolgáltatás későbbiekben történő igénybevételét ez esetben egy új szolgáltatás csomag vásárlásával és új időpont foglalás útján teheti meg.

(4) A foglalt időpontot megelőző 72 órán belüli foglalási időpont módosításra Üzemeltető kizárólag akkor biztosít lehetőséget, ha az eredeti foglalási időpontot más résztvevőkkel ki tudja tölteni. Ennek hiányában Üzemeltető a foglalt időpontot megelőző 72 órán belüli foglalási időpont módosítást visszautasíthatja.

(5) Amennyiben Vendég – és csoportos foglalás esetén a vele érkező résztvevők – legkésőbb a foglalt időpontban nem jelenik meg, vagy késve jelenik meg a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.), az automatikusan a foglalás 72 órán belüli lemondásának minősül és Vendég a foglalását – ezáltal megvásárolt csomagját elveszti, Üzemeltető nem biztosít lehetőséget a foglalt időpont módosítására. Vendég a szolgáltatás igénybevételét ez esetben egy új szolgáltatás csomag vásárlásával és új időpont foglalás útján teheti meg. Ezért kérjük kedves Vendégeinket, hogy a foglalt időpontot megelőző 15 perccel korábban érkezzenek, hogy a szükséges adminisztrációt elvégezhessük és ez ne befolyásolja negatívan (késés) más Vendégek időpontfoglalásait.

(6) Amennyiben Vendég – és csoportos foglalás esetén a vele érkező résztvevők késését vagy távolmaradását igazolhatóan rajtuk kívülálló forgalmi akadályoztatás (dugó, tömegközlekedési nehézségek, baleset) okozza, úgy Üzemeltető lehetőséget biztosít Vendég és társasága számára az eredeti foglalási időponttól számított 3 hónapon belüli másik időpont választására, ezáltal az előzetesen megvásárolt szolgáltatás csomagok felhasználására. Vendég ilyen esetben köteles Üzemeltető számára a késés/távolmaradás okáról igazolást biztosítani személyesen a helyszínen bemutatva vagy az info@frocskolo.hu e-mail címre megküldve.

(7) Csoportos csomaggal választott foglalások esetében bármely, a foglaláshoz kapcsolt résztvevő előzetesen nem jelzett távolmaradása esetén Vendég köteles megtéríteni Üzemeltető számára a foglaláshoz kapcsolt szolgáltatások teljes vételárát a szolgáltatás igénybevételéhez.

5. A FOGLALÁS MÓDOSÍTÁSA A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE TEKINTETÉBEN

(1) Vendégnek lehetősége van arra, hogy Üzemeltető részére küldött elektronikus levél formájában foglalását a résztvevők számának tekintetében módosítsa, ezáltal a résztvevők számát csökkentse.

(2) Csoportos csomaggal választott foglalások esetében amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő résztvevők száma a létszám-csökkentés hatására kevesebb lenne, mint a csomaghoz meghatározott minimum létszám, Vendég a szolgáltatás igénybevételéhez köteles megtéríteni Üzemeltető számára a minimum létszámra meghatározott teljes szolgáltatás vételárat. Az egyes csomagok minimum és maximum résztvevő számáról részletes tájékoztatást talál a www.frocskolo.hu/csomagok oldalon a csomag leírásokban, valamint személyesen is tájékoztatást kaphat a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.) a Szelfi Múzeum pénztáránál.

(3) A teljes vételár vagy előleg előzetes megfizetésével teljesített, csoportos csomaggal választott foglalásoknál amennyiben a résztvevők számának csökkentésével a szolgáltatást igénybe vevők száma nem lesz kevesebb, mint a csomaghoz meghatározott minimum létszám, Üzemeltető az előzetesen megfizetett vételárat vagy előleget nem téríti vissza, de az alábbiak szerint lehetőséget biztosít a Vendég által előzetesen megfizetett teljes vételár vagy előleg távolmaradó résztvevőkre arányosított rész összegének felhasználására:
a) a foglalt időpontot megelőző 72 órán túli résztvevő szám csökkentés esetén a távolmaradó résztvevők számára egy alkalommal, előzetes időpont foglalást követően lehetőséget biztosít a szolgáltatás igénybevételére a résztvevőre arányosított, előzetesen megfizetett vételár részének beszámításával egy másik, az eredetileg foglalt időponttól számított 3 hónapon belüli időpontban.
b) Előleg befizetéssel történő csoportos foglalás esetén a foglalt időpontot megelőző 72 órán túli résztvevő szám csökkentés esetén a távolmaradó résztvevőkre arányosított előleg részt a részvétel napján Üzemeltető beszámítja Vendégnek a szolgáltatás teljes vételárába, csökkentve ezzel a fennmaradó, a szolgáltatás igénybevételéhez befizetendő összeget.

(4) Csoportos csomaggal választott foglalásoknál a foglalt időpontot megelőző 72 órán belüli résztvevő szám csökkentés esetén – a résztvevő számtól függetlenül – Üzemeltető az előzetesen megfizetett teljes vételár vagy előleg távolmaradó résztvevőkre arányosított részét nem téríti vissza, Vendég a szolgáltatás igénybevételéhez köteles megtéríteni Üzemeltető számára a minimum létszámra meghatározott teljes szolgáltatás vételárat.

6. VIS MAJOR

(1) Amennyiben Üzemeltető technikai, műszaki vagy egyéb okok miatt nem tudja biztosítani Vendég számára a szolgáltatásban részvételt a lefoglalt időpontban, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben – Vendég választása szerint- új időpontot biztosít a vásárolt szolgáltatás csomag felhasználására.

(2) Vis major esetén Üzemeltető kártérítésre nem kötelezhető, azonban minden esetben törekszik új időpontot biztosítani Vendég számára.

(3) Amennyiben Vendég az előzetesen megvásárolt szolgáltatást a foglalt időpontban a jelen ÁSZF vagy a Felelősségvállalási nyilatkozatban elfogadottak és aláírtak megsértése miatt nem tudja igénybe venni (ideértve azt is, ha a szolgáltatás az igénybevétel közben szakad meg nevezett okokból) Üzemeltető kártérítésre vagy újabb időpontfoglalás biztosítására nem kötelezhető.

7. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

(1) A Fröcskölő és a szolgáltatásnak helyet adó Szelfi Múzeum BUBBLES látogatását mindenki kizárólag saját felelősségére teszi.
(2) A Fröcskölő szolgáltatást minden résztvevő és kísérő személy kizárólag saját felelősségére veszi igénybe, melyet a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával és jelen ÁSZF, valamint a Házirend és az abban foglaltak elfogadásával erősít meg. A Fröcskölő szolgáltatást igénybe vevő, abban résztvevő 15. életévét be nem töltött személy nevében a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által megbízott jelenlévő nagykorú tehet nyilatkozatot (ld. a helyszínen kitöltött és aláírt Felelősségvállalási nyilatkozat)
(3) 15. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel léphet be a Fröcskölő helyiségbe és veheti igénybe a Fröcskölő szolgáltatást. Vendég felel azért, hogy a vele érkező kiskorú gyermek a Fröcskölő által nyújtott szolgáltatásokat a Házirendben foglaltaknak megfelelően vegye igénybe, a Fröcskölő helyiséget annak minden felszereltségével és Vendég számára biztosított eszközeivel együtt jogszerűen és rendeltetésszerűen használja.

(4) Szándékos károkozás és nem rendeltetésszerű, vagy nem jogszerű használatból eredő károkozás esetén Vendég köteles megtéríteni Üzemeltető számára az okozott kárt.

(5) Vendég köteles teljes mértékben helytállni minden a Vendégnek, valamint a kíséretében érkező kiskorú gyermeknek felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésbe hozható, a Fröcskölő használata során az Üzemeltetőnek vagy harmadik személynek okozott kárért.

(6) Vendég más Vendéget semmilyen módon nem zavarhat, sérthet, bántalmazhat vagy károsíthat meg. A jelent ÁSZF és a Házirend rendelkezéseinek megsértése esetén Üzemeltető jogosult a szolgáltatást megállítani, valamint a szabályokat áthágó Vendéget a szolgáltatásból és a szolgáltatási területről kizárni, indokolt esetben rendőrségi intézkedést kérni.

(7) Mivel a Fröcskölő szolgáltatás igénybevételével Vendég elkerülhetetlenül belép a Szelfi Múzeum bizonyos kiállítótéri területeire, a Fröcskölő szolgáltatásban való részvételt megelőzően köteles elfogadni és betartani a szolgáltatásnak helyet adó Szelfi Múzeum ÁSZF és Házirend rendelkezéseit.
(8) Üzemeltető jogosult a foglalást valótlanul vagy hiányosan közölt adatok megadása esetén, valamint bármilyen visszaélésre utaló magatartás vagy jogsértés esetén visszautasítani.

(9) Vendég a részvétel napján, a foglalt időpontot megelőző legkésőbb 15 perccel korábban köteles megjelenni és bejelentkezni a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.).
(10) Amennyiben Vendég – és csoportos foglalás esetén a vele érkező résztvevők – a foglalt időpontra késve érkezik, Üzemeltethető megtagadhatja a szolgáltatás igénybevételének megkezdését.
(11) A szolgáltatás időtartama meghatározott, a vásárolt csomagban leírtaknak megfelelően érvényes, melyről Vendég részletes tájékoztatást talál a www.frocskolo.hu/csomagok oldalon a csomag leírásokban, valamint személyesen a helyszínen (1072 Budapest, Rákóczi út 40.). A szolgáltatás igénybevételi idő meghosszabbítására nincs lehetőség.

(12) Az elhelyezett és elveszett értéktárgyakért (kabát, táska, pénztárca stb.) Üzemeltető nem vállal felelősséget, azok eltűnése, eltulajdonítása esetén kártérítésre nem kötelezhető.
(13) A szolgáltatást alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem veheti igénybe.
(14) Vendég a szolgáltatás igénybevétele során köteles viselni az Üzemeltető által biztosított védőszemüveget és cipővédőt az esetleges szemsérülések, valamint a Múzeum kiállítótereinek festékkel szennyeződésének elkerülése érdekében. A védőszemüveg és cipővédő Vendég általi viselésének mellőzéséből fakadó károkért és sérülésekért Üzemeltető nem tehető felelőssé, Üzemeltetőnek okozott kárt Vendég köteles Üzemeltető számára megtéríteni.
(15) Vendég tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan a szolgáltatás igénybevétele során viselt ruházata és lábbelije még az Üzemeltető által biztosított védőfelszerelések használata mellett is szennyeződhet a szolgáltatás során használt vizes bázisú temperafestékkel, mely nem garantálhatóan távolítható el maradéktalanul minden típusú ruhaanyagból vagy lábbeliről, valamint annak felületéről. Vendég ennek tudomásulvételével köteles saját ruházatát és lábbelijét megválasztani. Festék szennyeződésből eredő, Vendég ruházatában, lábbelijében keletkezett károkért Üzemeltető nem vonható felelősségre.

8. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

Vendég a Múzeum és a Fröcskölő területére való belépéssel, illetve a belépőjegy megvásárlásával elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és Házirendjét.

9. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

https://frocskolo.hu/adatvedelmi/

10. HÁZIREND

https://frocskolo.hu/hazirend/

11. HOZZÁJÁRULÁS KÉPMÁS- ÉS
HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS
FELHASZNÁLÁSÁHOZ

(1) Vendég tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás helyszínén a szolgáltatásról és a résztvevőkről Üzemeltető által – a szolgáltatás népszerűsítése érdekében – képmás- és hangfelvétel (fotó és
videó) készülhet abból a célból, hogy az így készült felvételeket Üzemeltető a szolgáltatás népszerűsítése céljából portáljain, közösségi média oldalain és hirdetési felületein (online és offline média, nyomtatott kiadványok) megjelentesse.

(2) Vendég a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla képmás- és hangfelvétel (fotó és videó) készüljön, továbbá hozzájárul azok leírtak szerinti és okból történő, Üzemeltető általi közléséhez. Vendég kijelenti, hogy nem jogosult és nem tart igényt ezzel kapcsolatosan anyagi ellenszolgáltatásra.

(3) Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzájárulása az esetleges nyilvánosságra
hozatal és az internetes technológia miatt, annak természetéből fakadóan vissza nem vonható,
mindennemű esetleges korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti a
jogosultat.

(4) Üzemeltető a résztvevők által készített, esetlegesen más Vendégek képmását is tartalmazó
felvételekkel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali vonatkozásban nem tehető felelőssé.

12. PANASZKEZELÉS

(1) Amennyiben Vendégnek a Fröcskölő működtetésével, Vendégek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos vagy bármilyen egyéb vonatkozásban kérése, kérdése, észrevétele van, Üzemeltetőt keresheti az alábbi elérhetőségen:
Szelfi Múzeum Kft.
E-mail: info@frocskolo.hu
Postacím: 1072 Budapest, Rákóczi út 40.

(2) Üzemeltető a részére küldött megkereséseket, észrevételeket kivizsgálja és azokra legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül megválaszolja Vendégnek az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető nyolc (8) munkanapon belül, úgy Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse.

(3) Felek közötti jogvita esetén panasz az Üzemeltető info@frocskolo.hu e-mail címén vagy 1072 Budapest, Rákóczi út 40. postacímén tehető írásban, melyet Üzemeltető kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 30 napon belül e-mailben vagy postai úton írásban tájékoztatja Vendéget.

(4) Vendég a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni Üzemeltetőtől, amennyiben az Üzemeltető tájékoztatásában leírtakat nem fogadja el. Amennyiben az egyeztetés Vendég erre vonatkozó kérésének az Üzemeltető általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy Vendég bírósághoz más hatósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat.

13. IRÁNYADÓ JOG, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

(1) A jelen ÁSZF-re Üzemeltető székhelye szerinti jog az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a vita békés úton történő rendezése nem vezet eredményre, úgy a felmerülő jogvitáik tekintetében Felek kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti bíróság illetékességét.

(2) Jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(2) Üzemeltető a részére küldött megkereséseket, észrevételeket kivizsgálja és azokra legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül megválaszolja Vendégnek az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető nyolc (8) munkanapon belül, úgy Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse.

(3) Felek közötti jogvita esetén panasz az Üzemeltető info@frocskolo.hu e-mail címén vagy 1072 Budapest, Rákóczi út 40. postacímén tehető írásban, melyet Üzemeltető kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 30 napon belül e-mailben vagy postai úton írásban tájékoztatja Vendéget.

(4) Vendég a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni Üzemeltetőtől, amennyiben az Üzemeltető tájékoztatásában leírtakat nem fogadja el. Amennyiben az egyeztetés Vendég erre vonatkozó kérésének az Üzemeltető általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy Vendég bírósághoz más hatósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat.

14. HASZNÁLT NYELV

Magyar

15. HATÁLY

Jelen ÁSZF 2021. december 1. napjától hatályos.